P-Freight Factory 

  • งานประตูอลูมิเนียม
  • งานผนังเบา
  • งานฝ้าฉาบเรียบ
  • งานระบบแอร์
  • งานระบบไฟฟ้าโรงงาน
  • งานทาสี  

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-848-1612 หรือ 087-713-8886 

Line : oaker9999

E-mal : sales@numberonesupply.co.th

Web site : www.numberonesupply.co.th

Visitors: 12,572